Duikmedische keuring

Om veilig en verantwoord aan de onderwatersport activiteiten mee te doen is een duikmedische keuring verplicht. Deze keuring is normaal gesproken 3 jaar geldig. Er is een jaarlijkse keuringsverplichting indien je 50 jaar of ouder bent, of op medische indicatie. Een duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren wij onze leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde. Voor een introductieduik in het zwembad is een duikkeuring niet verplicht.

In toenemende mate vergoeden ziektekostenverzekeraars de duikkeuring in het aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met je ziektekostenverzekeraar.

Voorafgaand aan de keuring dient een Eigen verklaring te worden ingevuld. Het NOB heeft de volgende Eigen verklaring tbv sportduikkeuring beschikbaar.

Op de site van duikgeneeskunde.nl staan alle artsen in Nederland die actief zijn als duikkeuringsarts.