3 Ster Duiker

Je duikt nu alweer een tijdje en je merkt dat het je steeds meer gaat boeien. De 3*-duikopleiding is een leergang van verdieping: in deze opleiding worden de puntjes op de i gezet en de achtergronden van wat je tot nu toe als vaste gegevens hebt aangenomen verduidelijkt, je leert leiding geven aan andere duikers en hoe nog beter te reageren bij een duikongeval. De 3*-duiker wordt in het Engels aangeduid als Dive Master. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat je als NOB-3*-duiker in je opleiding leert.

Brevetdoelstellingen
Als 3*-duiker word je opgeleid tot ‘begeleidend duiker’. Zo leer je hoe je gebrevetteerde duikers kunt begeleiden tijdens een clubduik. Ook leer je hoe je duikers in opleiding kan begeleiden door duiktechnieken met hen te oefenen. Je leert in het onderdeel redden hoe je moet reageren bij een duikongeval. Tenslotte worden je recente inzichten in de decompressietheorie aangeboden. Ook de 3*-duiker duikt binnen de nultijden, en maakt dus geen duiken met verplichte decompressiestops. Voordat het 3*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je in totaal minimaal 60 duiken hebben gemaakt. De duiken uit je vorige opleidingen tellen hierbij mee, evenals de duiken die je maakt in het kader van je opleiding.

We onderscheiden drie soorten duiken:

 1. de opleidingsduik: hierin wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Dit gebeurt altijd door de instructeur.
 2. de georganiseerde (club)duik: hieraan nemen alleen duikers mee die beschikken over de vereiste brevet(ten) en ervaring. De 3*-duiker heeft hier de rol van coördinator.
 3. de begeleide duik: tijdens een begeleide duik kan een 3*-duiker een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel over tenminste eenmaal?? ervaring (met zijn instructeur). De 3*-duiker is hier begeleider en leidend duiker.

Als je als 3*-duiker een duiker in opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:

 • je leert geen nieuwe vaardigheden aan, dat is voorbehouden aan instructeurs;
 • je oefent vaardigheden die de duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;
 • je voert je oefeningen altijd uit in overleg met de instructeur / hoofdtrainer;
 • je mag geen vaardigheden oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het 1*-duikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten altijd worden begeleid door een instructeur. Er is een uitzondering op deze regel. Als 3*-duiker mag je een 1*-duiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een ‘funduik’, of in plat Nederlands, simpel onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring.

Opleidingseisen
Je moet:

 • lid zijn van de NOB;
 • minimaal 18 jaar zijn;
 • beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;
 • beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Vervolg
Als 3*-duiker sta je voor de keuze of je je verder gaat specialiseren in het duiken of dat je kiest voor de instructiekant: de opleiding tot 1*-instructeur. Je kunt het natuurlijk ook allebei doen. De 3*-duiker kan kiezen uit alle specialisaties, inclusief Decompressieduiken en Nitrox Gevorderd.

Decompressieduiken
Als 3*-duiker leer je veel over decompressie. Zo weet je straks precies hoe het zit met de effecten van herhalingsduiken, jojoën, te weinig water drinken enzovoort. Met die wetenschap kun je je eigen duikveiligheid nog verder vergroten. Mocht je dan eens onverwacht in deco raken, dan heb je voldoende kennis en vaardigheden om weer veilig boven te komen. Wil je als 3*-duiker echt geplande decoduiken gaan maken, dan bereidt de specialisatie Decompressieduiken je daarop voor. In deze specialisatie ga je die decoduiken namelijk ook echt maken; en er wordt geoefend met het gebruik van de decoboei en met het maken van luchtberekeningen. En dat laatste is bepaald geen overbodige luxe: elk jaar weer blijkt uit de ongevallenregistratie dat het goed kunnen maken van luchtberekeningen van essentieel belang is. Veel duikongevallen – met name decompressieongevallen – zijn het gevolg van een tekort aan lucht! Want je kunt natuurlijk wel mooi uitrekenen waar en hoe lang je je stops moet maken, als je geen lucht meer hebt, zul je toch naar boven moeten.

Voor meer informatie https://onderwatersport.org/voor-duikers/specialisaties-vanaf-3-brevet/