2 Ster Duiker

Er gaat een wereld voor je open! Als sportduiker heb je heel veel mogelijkheden om plezier aan je hobby te beleven. Je kunt duiken in getijdenwater, na zonsondergang de vissen bewonderen die je overdag niet ziet, het leven onder water herkennen en meer kennis opdoen in het assisteren van je buddy bij onverwachte situaties. Je verbreedt in deze opleiding je horizon. De 2*-duiker wordt in het Engels aangeduid als Advanced Open Water Diver. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat je als NOB-2*-duiker in je opleiding leert.

Brevetdoelstellingen
Als 2*-duiker doe je in je opleiding ervaring op met het plannen en veilig uitvoeren van duiken onder diverse omstandigheden. Er wordt bovendien aandacht besteed aan de meest voorkomende duikgerelateerde aandoeningen: hoe herken je ze en hoe moet je erop reageren? De 2*-duiker duikt binnen de nultijden. Dat wil zeggen dat er gedoken wordt zonder dat er verplichte decompressiestops gemaakt hoeven worden. Voordat het 2*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je in totaal minimaal 15 duiken hebben gemaakt. De duiken uit je vorige opleiding tellen hierbij mee, evenals de duiken die je maakt in het kader van de opleiding.

Opleidingseisen
Je moet:

  • lid zijn van de NOB;
  • minimaal 15 jaar zijn;
  • beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;
  • beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Vervolg
Als 2*-duiker kan je verder gaan met de 3*-duikopleiding. Je kunt er ook voor kiezen om je te verdiepen in specialisaties als IJsduiken, Wrakduiken, Zoeken en Bergen, Objectkartering, Driftduiken en Onderwaterfotografie.

Voor meer informatie https://onderwatersport.org/voor-duikers/specialisaties-vanaf-2-brevet/