Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Aan het begin van het jaar ontvang je een factuur voor je contributie.  Als je halverwege het jaar lid wordt (bijvoorbeeld in september), betaal je voor het eerste jaar naar rato contributie.

Wat je daarvoor krijgt:
* wekelijkse trainingsavonden in het zwembad
* georganiseerde clubduiken in het buitenwater (zoals het Twiske, Geestmerambacht en Toolenburgerplas)
* elke maand yoga
* goede begeleiding van onze instructeurs
* evenementen onder én boven water verspreid over het jaar
* automatisch lidmaatschap van de NOB (met gratis magazine Onderwatersport)

* toegang tot de DVHHW app
* en… een hoop gezelligheid!

Kosten lidmaatschapprijzen per 1 jan. 2024
Senior-Lidmaatschap (inclusief lidmaatschap NOB)€ 209,-
Junior-Lidmaatschap (tot 18 jaar) (inclusief lidmaatschap NOB) € 173,-
Zwembadlid€  75,-
Donateur€  25,- (minimaal)
  
Kosten opleiding (exclusief lidmaatschap) 
1 ster opleiding€ 200,-
2 ster opleiding€ 200,-
3 ster opleiding€ 100,-
  
Overige kosten 
Introductieduik€ 15,-
Introducé zwemmen€ 3,50
Introducé duiken (zwembad en/of open water) per duik€ 7,50

Beëindigen lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december, bij voorkeur via de mail, zijn gemeld bij de penningmeester. Tussentijds opzeggen met restitutie van de contributie over de rest van het jaar is niet mogelijk.