DVHHW

1 Ster Duiker

Het eerste duikbrevet is het brevet 1* duiker. De duiker leert zelfstandig duiken. Na het behalen van dit brevet kan en mag je dus al zelfstandig duiken. Dit wel binnen je eigen brevet-bevoegdheden of binnen dat wat je tijdens de opleiding hebt geleerd. De 1*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Open Water Diver. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat je als NOB-1*-duiker in je opleiding leert.


Brevet doelstellingen
De 1*-duiker wordt opgeleid om zelfstandig met minimaal een gelijkgebrevetteerde duiken te kunnen maken tot een diepte van 20 meter onder gelijke of lichtereomstandigheden dan waarin hij is opgeleid, mits hij te allentijde binnen de nultijden blijft. De 1*-duiker duikt niet in getijdenwater. (stroming). Voordat het 1*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je minimaal vijf oefenduiken hebben gemaakt. De duiken die je maakt in het kader van jouw opleiding tellen hiervoor mee.Om deel te nemen aan de opleiding tot 1*-duiker moet je:

  • lid zijn van de NOB;
  • minimaal 14 jaar zijn.
  • een geldig bewijs van een medische goedkeuring voor de duiksport hebben.

Het is aan te raden om de duikkeuring al voor aanvang van de zwembadlessen te doen. Alleen met instemming van de instructeur is het toegestaan met een eigen medische verklaring en vrijwaring te volstaan tot aan de eerste duik in het buitenwater.

Vervolg
De 1*-duiker kan zich verder in de duiksport verdiepen door het volgen van de 2*-duikopleiding of door het volgen van specialisaties als Droogpakduiken, Onderwaterbiologie, Nitrox-brevet,Basis Onderwaterfotografie en Onderwaterorientatie.
Bedenk dat de onderwatersport een sport is die niet zonder risico’s is en dat je zelf aan een veilige beoefening van deze sport dient zorg te dragen. In dit verband moet worden opgemerkt dat je nooit alleen mag duiken; dat je altijd dient te duiken met een buddy, die rekening houdt met de bevoegdheden van de laagst gebrevetteerde duiker en dat deze buddy over voldoende ervaring en kennis beschikt om je te begeleiden. De leuze “vragen staat vrij” is hier duidelijk op zijn plaats. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van jouw buddy.

Voor meer informatie http://www.onderwatersport.org/opleidingen/duikopleidingen.aspx